Bonitace

Bonitace 2017:

Administrativa klubu na administrativa.kchmpp.cz - zde se můžete hlásit na bonitace online

Nejbližší bonitace:

VŠECHNY BONITACE PROBÍHAJÍ PŘI KLUBOVÝCH VÝSTAVÁCH

Bonitace 19.8.2017 při výstavě v Mikulově
Bonitace 21.10.2017 při výstavě v Mladé Boleslavi

Upozorňujeme, že od června 2017 změnil Shromáždění delegátů pravidla pro přijímání jedinů na bonitaci. viz. Na bonitaci bude přijat pouze jedinec se splněním podmínek chovnosti. Výjimkou je pouze výstava v den bonitace a hromadný odběr DNA v den bonitace. Platí od června 2017.


Vyhrazujeme si právo změny termínu a místa bonitace.

Přihláška na bonitaci:

Přihlášku lze stáhnout zde:

ZDE

Zasílejte 14 dní před bonitací (není-li uvedeno jinak) na adresu Vašeho Poradce chovu, viz. Kontakty

přiložíte oboustrannou kopii průkazu původu
formulář přihlášky na bonitaci
kopii dokladu o zaplacení

S sebou nezapomeňte originál průkazu původu a očkovací průkaz a doklady o povinném zdravotním vyšetření.

Poplatek za bonitaci pro členy klubu: 300,- Kč