Kluboví šampióni

Klubový Junior Šampión

• plemena uznaná FCI 50 bodů
• neuznaná a prozatímně uznaná plemena 40 bodů

Seznam šampionátem oceněných psů:

Ve formátu .pdf

Rok 2017    Rok 2016    Rok 2015    Rok 2014    Rok 2013    Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005

• Věk pro získání titulu KJŠ je 9 – 24 měsíců (body, které budou započteny do titulu KJŠ, nebudou započteny do titulu KŠ).

• Započítávají se jen výsledky uvedených výstav v ČR. (viz. tabulka)

• Jedna z výstav musí být pořádána KCHMPP.

• Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocení (nelze např. V1 počítat na titul KJŠ, CAC z téže výstavy na titul KŠ).

• Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavu v září počítat do KJŠ a výstavu z téhož roku ze srpna do KŠ)

• Majitel psa/feny musí být členem KCHMPP po celé období, ze kterého se body z výstav počítají.

Bodovací tabulka:

 

Podklady pro udělení titulu Klubový junior šampión zasílejte na adresu:

Mgr. Václava Rybárová, Nadryby 43, 330 11 Třemošná, tel. 602 161 116, e-mail: kchmpp.clenstvi@seznam.cz

K přiznání titulu je potřeba (krom podmínek, které najdete v jednotlivých sekcích šampionátů):

• fotokopie PP
• fotokopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav
• Pokud nemáte všechny výsledky ve výstavní příloze, fotokopie posudku z jednotlivých výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální nebo klubovou výstavu.

Pohár Vám bude předán na výstavě pořádané klubem po obdržení klubového titulu, nejdéle si jej můžete vyzvednout do jednoho roku po obdržení titulu.