Kluboví šampióni

Klubový Veterán Šampión

3x na výstavě pořádané KCHMPP ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů.
• Majitel psa/feny musí být členem KCHMPP po celé období, ze kterého se body z výstav počítají.

Seznam šampionátem oceněných psů:

Ve formátu .pdf

Rok 2017     Rok 2016     Rok 2015    Rok 2014    Rok 2012    Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009

Podklady pro udělení titulu Klubový veterán šampión zasílejte na adresu:

Mgr. Václava Rybárová, Nadryby 43, 330 11 Třemošná, tel. 602 161 116, e-mail: kchmpp.clenstvi@seznam.cz

K přiznání titulu je potřeba (krom podmínek, které najdete v jednotlivých sekcích šampionátů):

• fotokopie PP
• fotokopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav
• Pokud nemáte všechny výsledky ve výstavní příloze, fotokopie posudku z jednotlivých výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální nebo klubovou výstavu.

Pohár Vám bude předán na výstavě pořádané klubem po obdržení klubového titulu, nejdéle si jej můžete vyzvednout do jednoho roku po obdržení titulu.