Veterinární okénko

Změna pravidel vakcinace proti vzteklině

Od 1.7.2008 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona (182/2008 Sb.). Mimo jiné se touto novelou mění pravidla zákonné povinnosti vakcinovat psy proti vzteklině. Dosud bylo povinné očkovat psy každoročně (tedy po 12 měsících). Nově se tato pravidla mění a přeočkování se provádí v termínu udávaném výrobcem použité vakcíny.

Konkrétně novela mění ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona (166/1999 Sb.) takto: "Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor."

Zákon tedy konečně bere na zřetel, že některé vakcíny zajistí zvířeti spolehlivou imunitu i po mnohem delší dobu (až tři roky), zatímco jiné vakcíny je třeba přeočkovat již po půl roce. Seznam schválených vakcín s dobou trvání imunity najdete na internetových stránkách Komory veterinárních lékařů ČR (www.vetkom.cz).