Pro začínající chovatele

Administrativa krytí a vrhu

Když máme svoji fenku již připravenou pro zařazení do chovu, čekají nás další důležité administrativní záležitosti. Není pochyb o tom, že jsme se seznámili s chovatelským řádem a známe své povinnosti chovatele. Ve stručnosti si znovu můžeme zopakovat, jak postupovat, když chceme nakrýt svoji fenku a mít svá vlastní štěňata.

1. Písemně na určeném formuláři požádáte svého poradce chovu (všichni jsou uvedeni v každém zpravodaji a na webových stránkách) o vystavení krycího listu. Zároveň s touto žádostí přiložíte kopii dokladu o zaplacení poplatku. Při zahraničním krytí, zašlete kopii průkazu původu krycího psa, majitel feny ručí za chovnost psa.

2. Poradce chovu vyplní krycí list s Vašimi návrhy chovných psů, nebo Vám psa pomůže vyhledat ve svých záznamech, krycí listy Vám odešle společně s přihláškou vrhu.

3. Po krytí doplníte do krycího listu datum krytí a označíte otce štěňat, adresy majitele feny i psa a spolu s majitelem krycího psa potvrdíte krytí svými podpisy. Kopii krycího listu zašlete do 7 dnů od krytí svému poradci chovu.

4. Originál krycího listu pečlivě uschovejte.

5. Pokud fena nezabřezla, napište na originál krycího listu výrazně NEZABŘEZLA a do 75 dnů po předpokládaném termínu neuskutečněného porodu odešlete poradci chovu.

6. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po porodu hlásíte vrh poradci chovu a to odesláním originálu krycího listu s doplněnými údaji o datu narození štěňat, počtu a jejich pohlaví, současně s krycím listem odešlete vyplněnou přihlášku vrhu. Narození štěňat hlásí majitel feny majiteli krycího psa. UPOZORNĚNÍ: Nejprve vypisujeme jména všech psů narozených ve vrhu dle abecedy (nejen podle prvních, ale i dalších písmen ve jménu), pak všechny feny stejným způsobem. Máte-li první vrh tohoto plemene registrovaný ve Vaší chovatelské stanici, začínají všechna jména štěňat písmenem A, u druhého vrhu B atd.

7. Poradce odešle přihlášku vrhu na pracoviště Plemenné knihy k přidělení zápisových čísel.

8. Z Plemenné knihy obdržíte 2 listy Přihlášky vrhu s přidělenými zápisovými čísly. Po tetování nebo čipování (celý vrh musí být jednotně označen, t.j. celý vrh tetován nebo čipován) odešlete oba listy Přihlášky vrhu potvrzené veterinářem o tetování nebo čipování, poradci. Při čipování volně přiložíte po jedné samolepce, která bude vylepena pracovníkem PK do průkazu původu štěňat. (Tetujeme do levé slabiny nebo levého ucha) Můžete přiložit kopie dokladů o titulech, feny s prvním vrhem originál průkazu původu.

9. Poradce zkompletuje vrh a odešle na pracoviště Plemenné knihy k vystavení průkazů původu. Ty Vám budou po vystavení zaslány dobírkou z pracoviště Plemenné knihy.