:: Kontakty :: Klubové poplatky :: Členství KCHMPP z.s. :: Zápisy ze schůzí :: Historie klubu ::


Informace o klubu KCHMPP z.s.

Členství KCHMPP z.s.:

Členství vzniká: vyplněním přihlášky d klubu (evidnční karty), zaplacením členského příspěvku a zasláním přihlášky (evidenční karty), potvrzením o vlastnictví psa s průkazem původu a kopii dokladu o zaplacení na adresu: Mgr. Václava Rybárová, Nadryby 43, 330 11 Třemošná, tel. 602 161 116, e-mail: kchmpp.clenstvi@seznam.cz

Můžete se také přihlašovat online: www.administrativa.kchmpp.cz. Nový člen musí do přihlášky do klubu uvést své datum narození - bez něj nemůže být přihláška přijata, viz Stanovy!z.s.

Pokud prodlužujete členství poštou nebo mailem, musí být zaslán i evidenční list! Pokud podáváte online žádost přes administrativu, poštou ani mailem již nic neposílejte!

S přihláškou vždy musí být zaslán i doklad o platbě. Samotná platba bez zaslání přihlášky také nestačí. Noví členové při první platbě členského příspěvku nevyplňují specifický symbol.

Potvrzení členství: Členství se potvrzuje automatickým mailem, který odchází z adresy robot@kchmpp.cz. Občas někomu spadne do spamu.
Průkazky se nevystavují. Pokud potřebujete doložit členství např. na zkouškách, napište na kchmpp.clenstvi@seznam.cz, bude vám zaslán potvrzující dopis s podpisem a razítkem klubu.

Přihláška do Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s.ke stažení:


ZDE (.doc)              ZDE (.pdf)

Evidenční list pro stávající členy Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. ke stažení:


ZDE (.doc)              ZDE (.pdf)

Členský příspěvek:

Nový člen 500,-Kč (členství 400,- Kč + zápisné do KCHMPP ČR z.s. 100,- Kč) Stávající člen 400,- Kč (při zaplacení a odeslání evidenčního listu do konce února), Členství rodinného příslušníka s bydlištěm na stejné adrese (Bez nároku na 2. Zpravodaj) 200,- Kč

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR o. s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Pozor! Náš klub změnil číslo účtu! Veškeré platby prosím zasílejte na bankovní účet Komerční banky: 107-9175240277/0100
Variabilní symbol: Rok, na který platíte členství (letos: 2011, příští rok: 2012...)
Specifický symbol: vždy členské číslo (noví členové SS nevyplňují)