Plemena zastřešená KCHMPP o.s.

Lapinporokoira

Na stránce věnované plemeni Lapinporokoira naleznete následující témata:
• Podmínky chovnosti
• Standard
• Chovatelské stanice
• Inzerce
• Fotogalerie

Poradcem chovu je paní Denisa Horáková , Záryby 120, 277 13 Záryby, tel.: 736 176 633, kobra.h@seznam.cz

Veškeré náměty a připomínky, které Vám zde chybí směřujte na e-mailovou adresu kchmpp@kchmpp.cz - předmět "Lapinporokoira"

Podmínky chovnosti:

Lapinporokoira je zařazována do chovu na základě bonitace nejdříve od 15ti měsíců věku a jedné výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě (kromě dorostu) se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.

U psů i fen je povinné vyhodnocení RTG DKK a DLK do stupně 2/2 (C) včetně. Zvíře s DKK stupně 1/1 nebo 2/2 je možné spojit pouze se zvířetem se stupněm DKK 0/0.

Povinný genetický test na PRA-PRCD (PRA A (zdravý jedinec), PRA B (přenašeč) a PRA C (nemocný jedinec) - vyřazen z chovu), jedince s PRA B je možné spojit pouze s jedincem s PRA A. Pokud jsou oba rodiče PRA A není potřeba provádět genetický test potomstva (všichni potomci jsou PRA A).

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18ti měsíců neomezeně, fena od 20ti měsíců do 8 let věku.

Počet vrhů: 1 vrh jednom v kalendářním roce, časové rozmezí mezi vrhy min. 10 měsíců od přechozího vrhu.

Omezení počtu krytí u krycího psa: maximálně 4x v jednom kalendářním roce

Standard:

Standard plemene ke stažení