:: Kontakty :: Klubové poplatky :: Členství KCHMPP o.s. :: Zápisy ze schůzí :: Historie klubu ::


Informace o klubu KCHMPP o.s.

Klubové poplatky:

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů, o. s. Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Pozor! Náš klub změnil číslo účtu! Veškeré platby prosím zasílejte na bankovní účet Komerční banky: 107-9175240277/0100

Specifický symbol: vždy členské číslo
Variabilní symbol: viz. tabulka v .pdf

Poplatky KCHMPP ČR, o.s.